Reddingstation Wijdenes kijkt terug op een relatief rustig 2021. De reddingboten zijn slechts 14 maal uitgevaren voor watersporters in problemen op het Markermeer. De 19 vrijwillige bemanningsleden van Reddingstation Wijdenes staan 24 uur per dag, zeven dagen per week onder alle omstandigheden klaar om mensen en dieren in nood op het water te helpen. In totaal brachten ze vorig jaar 28 personen veilig aan wal. Juli en augustus zijn, geheel volgens trend, de drukste maanden geweest. Dit heeft te maken met de drukte op het Markermeer wegens de zomervakantie.

Vernieuwing

Het jaar 2021 stond voor het reddingstation ook in het teken van vernieuwing. In maart, zes maanden na de doop, is reddingboot De Arend aangemeld bij de verschillende meldkamers en is de reddingboot ingezet voor verschillende incidenten.

Eind november is er een nieuwe drijvende steiger geplaatst in de haven van Wijdenes voor de reddingboten. De reddingboten liggen voortaan niet meer tegen elkaar aan maar aan beide zijden van de steiger. Hierdoor kunnen de reddingboten wegvaren zonder de andere boot los te hoeven maken zoals voorheen.

Momenteel is er dringend behoefte aan nieuwe overlevingspakken voor de vrijwillige redders. Er wordt een vijftal nieuwe vrijwilligers opgeleid die zodra ze meegaan met de uitruk voorzien moeten worden van een goed passend en veilig overlevingspak. Twee overlevingspakken kunnen al worden aangeschaft. Helpt u ook mee?

100% inzetbaar

Door alle coronamaatregelen hadden de vrijwilligers van Reddingstation Wijdenes in 2021 nog steeds te maken met andere werkomstandigheden dan ze gewend zijn. Oefenavonden konden niet altijd doorgaan en er werd in sommige periodes gevaren met een minimum aan bemanningsleden en in vaste bubbels. Ondanks de beperkingen is Reddingstation Wijdenes volledig inzetbaar gebleven.

Steun van alle kanten

Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), maar financieel geheel autonoom. Voor het grootste deel is Reddingstation Wijdenes afhankelijk van bijdragen van donateurs en sponsoren. Door corona moesten in 2021 opnieuw veel fondsenwervende activiteiten worden afgelast. Het reddingstation is dan ook extra blij met de donateurs, sponsoren en reders die financieel zijn blijven steunen!