In augustus ’21 is de crowdfundingsactie ‘warm en droog aan boord’ gestart voor 5 nieuwe overlevingspakken. Vorig jaar hebben we al 51% van ons streefbedrag opgehaald!

2022 is voortvarend gestart met een prachtige bijdrage van €500,- van Stichting Zuster Schoenmaker-Fonds waarmee we op 56% staan. Helpen jullie ons dit jaar aan de resterende 44%?