Tijdens de bemanningsavond van Reddingstation Wijdenes zijn twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Mark en Hans ontvingen een oorkonde en jaarteken behorende bij de Vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid.

Naast de vergadering was er ook ruimte voor een feestelijk moment. Twee opstappers vierden hun jubileum. Voorzitter Dick Hansen sprak de twee vrijwilligers toe. Hans, opstapper van het eerste uur, ontving het jaarteken behorende bij zijn vrijwilligersmedaille voor 15 jaar vrijwilligerswerk. Mark mocht zijn oorkonde en medaille ophalen voor 10 jaar vrijwilligerswerk aan boord.

Van harte gefeliciteerd!