Over ons

Reddingstation Wijdenes is 24 uur per dag, 7 dagen in week inzetbaar voor het redden en helpen van mens, dier en materiaal in nood op het Markermeer. Dit doen we snel professioneel en kosteloos. Geheel met vrijwilligers.

Het reddingstation heeft 36 vrijwilligers in dienst en twee reddingboten operationeel die gelegen zijn in de Haven van Wijdenes.

Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en voor het grootste deel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs en sponsoren.

Alarmering

Het reddingstation wordt gealarmeerd door het kustwachtcentrum of de KNRM alarmcentrale via het P2000 alarmeringssysteem.

Het kustwachtcentrum is verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens incidenten, maar de reddingbootschipper heeft een belangrijke inbreng en is bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen.

Behalve op aanwijzing van de alarmerende instanties, kan Reddingstation Wijdenes ook zelf besluiten reddingboten uit te laten varen als zij daartoe aanleiding ziet.

Erkende hulpverleningspartner

Doordat het reddingstation gelieerd is aan de KNRM is het een erkende hulpverleningspartner op het water voor het kustwachtcentrum en ketenpartners zoals brandweer, ambulance, politie en veiligheidsregio's.

Materieel

Reddingstation Wijdenes heeft twee reddingboten operationeel. Reddingboot Mantelmeeuw van het type Avon SR 8.5 en Reddingboot De Gooier van het type Tornado 8.50. Meer info vindt u op de materieel pagina.

Bestuur

De dagelijkse leiding van Reddingstation Wijdenes is in handen van het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit zes personen in de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden.

Vrijwilligers

Reddingstation Wijdenes draait volledig op vrijwilligers, deze vrijwilligers krijgen geen vergoedingen voor hun inzet voor het reddingstation. 
Binnen het reddingstation zijn diverse functies zowel varend als op de wal.

Voor de reddingboten zijn twee functies te weten schippers en opstappers.
De schipper heeft de leiding tijdens een inzet en neemt in samenspraak met de overige bemanningsleden beslissingen aanboord. Opstappers voeren in principe alle taken uit aanboord en stappen over op incidentschepen. Alle opstappers worden op dezelfde wijze opgeleid als die van de KNRM. 

Op de wal zijn er ook diverse functies te weten: walhulp, traumaherkenner, technici, EHBO instructeur. 

Een walhulp voert allerlei hand en spandiensten uit waaronder het gereedmaken van de reddingboten bij een uitruk, assisteren bij evenementen, opvang van slachtoffers, regelen van aflossing en extra voorraden bij landurige inzetten, uitrukgereed maken van de reddingboten na een uitruk.

De traumaherkenner komt in beeld bij ernstige incidenten waarbij mogelijk nazorg voor de bemanning nodig is. De traumaherkenner gaat in gesprek met de betreffende bemanningsleden en is alert op symptomen van een traumatische ervaring. 

Coördinator Opleiden & Oefenen (COO)

De COO is verantwoordelijk voor het goed opgeleid krijgen en houden van alle varende bemanningsleden. Hij of zij houdt de geoefendheid bij en draagt zorg voor het inplannen van opleidingen.