Jaarverslag

Het actuele jaarverslag en historische jaarverslagen van Reddingstation Wijdenes.

Download

File name: jaarverslag2021_reddingstation_wijdenes.pdf

Privacybeleid

Het privacybeleid van Reddingstation Wijdenes conform de Europese AVG wetgeving

Download

File name: Privacy-beleid-Reddingstation-Wijdenes-Versie-1.0.pdf

Beleidsplan

Het bestuurlijk beleidsplan van Reddingstation Wijdenes voor de periode 2018-2022.

Download

File name: Reddingstation-Wijdenes-beleidsplan-20182022.pdf

Statuten

De statuten van Reddingstation Wijdenes. 

Download

File name: Statuten2021_reddingstation_wijdenes.pdf