Skip to main content
divider Reddingstation Wijdenes als organisatie
20220111b-2994454b Reddingstation Wijdenes als organisatie

WIJ ZIJN REDDINGSTATION WIJDENES

Wij redden mens en dier in nood op het Markermeer. Dat doen we sinds 2007 vrijwillig, belangeloos en professioneel. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, onder alle weersomstandigheden staan wij klaar als we worden opgeroepen. Reddingstation Wijdenes helpt en redt iedereen die dat nodig heeft.

Wij zijn een onafhankelijk en professioneel goed doel en bestaan dankzij donateurs. Met hun steun kunnen wij nu en in de toekomst veilig uitvaren.

REDDINGSTATION WIJDENES ALS ORGANISATIE

Reddingstation Wijdenes is een zelfstandige stichting en heeft een nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het reddingstation is gelieerd aan de KNRM. Door deze gelieerde status heeft het reddingstation de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse vormen van ondersteuning door de KNRM. 

Reddingstation Wijdenes is een erkende hulpdienst binnen de hulpverleningsketen. Alarmering vindt plaats door het Kustwachtcentrum, 112 Meldkamer Noord-Holland of door het KNRM Helpt Assistentie Centrum.

Het reddingstation staat onder leiding van een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden. De bestuursleden houden toezicht op het reilen en zeilen van het reddingstation. De dagelijkse operationele leiding berust bij de schipper.

Tijdens inzetten en oefeningen heeft de schipper of een van de plaatsvervangende schippers de leiding aan boord. De schipper(s) en bemanningsleden zijn de mensen die de taak uitvoeren waar het allemaal om gaat: het in veiligheid brengen van mensen (en dieren) die zich in gevaarlijke of levensbedreigende situaties bevinden.

Voor het op peil houden van de geoefendheid en opleidingen van de vrijwilligers is er een coördinator opleiden & oefenen (COO) aangesteld.

De coördinator communicatie & fondsenwerving (CC&F) is verantwoordelijk voor alle externe communicatie en in samenspraak met de penningmeester voor de fondsenwerving.

Verder zijn er diverse vrijwilligers actief als walhulp. Zij ondersteunen met financieel en bestuurlijk advies, technische hulp, EHBO instructeurs, communcatie, relatiebeheer en fondsenwerving.

20220308c-9e1005e1 Reddingstation Wijdenes als organisatie

MISSIE EN VISIE

Onze missie is het redden en voorkomen van slachtoffers op en rond het Markermeer. In onze visie geven we daaraan invulling met onze onderstaande kerntaken. Dat doen we, dankzij de steun van donateurs, kosteloos en voor iedereen die daarom vraagt in spoedeisende en niet-spoedeisende gevallen. 

Preventief mensen redden doen we door onze veiligheidskennis te delen via de preventiecampagnes van de KNRM onder het motto Veilig uit, veilig thuis!’  We geven tips om de veiligheid te vergroten en maken watersporters bewust van de risico’s in en op het water.    

WhatsApp%20Image%202023-04-14%20at%2007.44.01%201-dc045ea3 Reddingstation Wijdenes als organisatie

SEARCH AND RESCUE (SAR)

Kuststaten, en dus ook Nederland, zijn verplicht om hun reddingwezen goed te organiseren. In ons land is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor verantwoordelijk. De operationele leiding voor de Search and Rescue op zee en op de ruime binnenwateren is in Nederland belegd bij het Kustwachtcentrum (KWC) van de Nederlandse Kustwacht in Den Helder.

Reddingstation Wijdenes voert in opdracht van de kustwacht SAR-taken uit en is inzetbaar voor ondersteuning aan landhulpdiensten via de Veiligheidsregio. Hiervoor zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week, beschikbaar. Onze vrijwilligers zijn professioneel opgeleid om ingezet te kunnen worden bij acties. 

20220722c-61d515cd Reddingstation Wijdenes als organisatie

VEILIGHEID DOOR PREVENTIE

Wij maken watersporters graag bewust van hun gedrag op en bij het water. Iedereen weet bijvoorbeeld dat een reddingsvest helpt om te blijven drijven en toch draagt hooguit 25 procent uit veiligheid een reddingsvest. En hoe maak je kinderen waterveilig?

Ook als je gaat zwemmen vanaf het strand is het goed om je bewust te zijn van de gevaren. De KNRM heeft voor elke doelgroep handige tips die ellende kunnen voorkomen. Op deze pagina kun je lezen wat veel voorkomende ongelukken zijn en welke voorzorgmaatregelen echt belangrijk zijn. Reddingstation Wijdenes werkt hierin nauw samen met de KNRM. Zo geven wij bijvoorbeeld presentaties bij watersporverenigingen over veiligheid en preventie.

20230323_145902a-732ed369 Reddingstation Wijdenes als organisatie

HULPVERLENING ZONDER SPOED

Naast Search and Rescue zijn onze redders in principe ook beschikbaar voor niet-spoedeisende assistentie op het water als een hulpvrager daarom vraagt via het KAC. Het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC) beoordeelt je assistentieverzoek en in overleg met de dienstdoende schipper wordt afgesproken hoe en wanneer hulp verleend wordt.

In de meeste gevallen gaat de gevraagde assistentie in deze categorie om het verlenen van sleephulp bij motorstoring of vastlopen op een ondiepte. Is je vaartuig langer dan 20 meter? Dan kan de KNRM je helaas niet helpen. Wettelijk mogen we geen schepen langer dan 20 meter slepen, mits een noodsituatie of op aanwijzen van de Kustwacht.

REDDINGSTATION WIJDENES IS EEN ANBI

Reddingstation Wijdenes is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je gift (deels) aftrekbaar is van de belasting.

Voor bedrijven biedt de ANBI status ook fiscale voordelen bij zakelijke schenkingen. Bedrijven mogen hun gift van de winst aftrekken. Per jaar mag de aftrek niet hoger zijn dan 50 procent van de winst, met een maximum van € 100.000.

Als door het CBF erkend goed doel (Centraal Bureau Fondsenwerving) voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen van het CBF. Ieder jaar checkt een CBF toezichthouder of wij doen wat we beloven, zorgvuldig met ons geld omgaan en bijdragen aan een betere wereld. 

Je donatie of schenking is bij Reddingstation Wijdenes in goede handen. Samen redden we levens.

anbi Reddingstation Wijdenes als organisatie  cbf Reddingstation Wijdenes als organisatie

72077070_2454575357945431_542358132152598528_n-2eda4474 Reddingstation Wijdenes als organisatie

SAMENWERKINGSPARTNERS

KUSTWACHT

Kustwacht Nederland verzorgt op het water en vanuit de lucht de dienstverlening en handhaving voor zes ministeries. De coördinatie gebeurt door het Kustwachtcentrum in Den Helder, dat onder andere de KNRM alarmeert voor hulpverleningen.

Het kustwachtcentrum is 24/7 bereikbaar voor hulpverlening. Bijvoorbeeld voor het zoeken en redden van mensen of hulpverlening aan schepen in nood. Maar ook medische hulpverlening op zee of ruime binnenwateren wordt via het kustwachtcentrum verzorgd. Hierbij wordt samengewerkt met de Radio Medische Dienst van de KNRM.

Jaarlijks worden er oefeningen gehouden met het kustwachtcentrum en er wordt regelmatig geoefend met de vliegende eenheden van Kustwacht Nederland zoals SAR-helikopters.

VEILIGHEIDSREGIO

Voor hulpverleningen binnen de gemeentegrenzen, op of bij stranden en binnenwater, hebben KNRM en Kustwacht een convenant getekend met de veiligheidsregio’s. Hierin zijn afspraken vastgelegd over alarmering, inzetprocedures en verantwoordelijkheden in samenwerking met de landhulpdiensten.

Reddingstation Wijdenes heeft een opstapregeling met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De Haven Wijdenes fungeert als opstapplaats voor ambulance, brandweer en politie. Tevens is de haven een aanlandingsplaats voor slachtoffers bij grootschalige incidenten op het water.

Jaarlijks worden er diverse oefeningen gehouden met omliggende brandweerposten om de samenwerking, afspraken en kennis van elkaars materialen en middelen up to date te houden.

KNRM

Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Door deze gelieerde status heeft het reddingstation de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse vormen van ondersteuning door de KNRM. 

De KNRM verzorgt bijvoorbeeld een groot deel van het opleidingstraject voor onze vrijwillige redders en draagt zorg voor de materialen ten behoeve van alarmering en beschikbaarheid (Precom).

Onze vrijwillige redders worden ook via het KNRM assistentiecentrum ingezet voor niet spoedeisende maritieme hulpverlening. Alarmeren vindt in dit geval bijvoorbeeld plaats via de KNRM Helpt app. In de meeste gevallen gaat de gevraagde assistentie in deze categorie om het verlenen van sleephulp bij motorstoring of vastlopen op een ondiepte.

shape1 Reddingstation Wijdenes als organisatie

MIS DE BOOT NIET! SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

knrm-gelieerd Reddingstation Wijdenes als organisatie
anbi Reddingstation Wijdenes als organisatie
cbf Reddingstation Wijdenes als organisatie

't Wuiver 1A - 1608 ES Wijdenes
info@reddingstationwijdenes.nl
088 999 6102

IBAN: NL87 RABO 0124 731 856
KVK: 37131173
RSIN: 817639342

fb Reddingstation Wijdenes als organisatie
insta Reddingstation Wijdenes als organisatie
youtube Reddingstation Wijdenes als organisatie
logo-tiktok Reddingstation Wijdenes als organisatie
twitter Reddingstation Wijdenes als organisatie
Linkedin Reddingstation Wijdenes als organisatie

reddingstationwijdenes.nl

Web+Design door WEBJONGENS